• 011 936 8421
  • 1917 Tsubaki Street, Dube Soweto, 1801
  • Mon-Sun: 8am - 7pm

Category: Blog

Some thoughts at year-end
SEKUYIVELA kancane ukubona amabhizinisi aphethwe yimindeni ethize ezindaweni zabantu abamnyama njengakudala kodwa loko akusho ukuthi ayisekho imindeni enamabhizinisi. Zithini izinselelo ezibhekana nalolu hlobo lwamabhizinisi ngalesi sikhathi, USLINDILE KHANYILE uyabika
A unified response to Covid-19 requires more of us